Sekcja Eksploatacji Statku

Zadania sekcji:
Eksploatacja statku:

 • eksploatacja statku zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (m.in. konwencjami SOLAS, MARPOL, STCW, kodeksami ISM i ISPS, ustawą Kodeks Morski i Ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich),
 • przestrzeganie postanowień zawartych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • współpraca z Urzędem Morskim,
 • kontrola realizacji planu rejsów,
 • zabezpieczanie podróży (rejsów) i obsługi agencyjnej w portach,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem statku.

Obsługa techniczna statku:

 • organizowanie napraw i remontów statku oraz jego urządzeń, sprzętu i wyposażenia,
 • nadzór i kontrola przebiegu napraw i remontów,
 • sporządzanie dokumentacji poawaryjnej,
 • współpraca z klasyfikatorem PRS (Polski Rejestr Statków),
 • współpraca z ubezpieczycielem statku.

Zaopatrzenie statku:

 • obsługa statku w zakresie zaopatrzenia w prowiant, paliwo, materiały eksploatacyjne i techniczne,
 • nadzór i kontrola nad rozchodem paliwa, olejów, smarów i wody pitnej na statku,
 • organizowanie odbioru odpadów i nieczystości ze statku.

Prace badawcze statku:

 • pozyskiwanie zleceń na prace badawcze statku (m.in. badania hydrograficzne, inspekcje dna morskiego, inspekcje infrastruktury podwodnej),
 • akcje promocyjne statku Nawigator XXI.

Sprawy kadrowe załogi:

 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu kadr do składu załogi statku,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem załogi.